Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. SERVICEVOORWAARDEN
  Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar erop wordt verwezen) vindt u de gebruiksvoorwaarden waarop u gebruik kunt maken van onze website www.ichievefootballdomelimburg.nl onze mobiele app en onze diensten, als gast of een geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) accepteert en dat u ermee instemt zich eraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze site niet te gebruiken. We behouden ons het recht voor om de servicevoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Door een boeking bij ons te plaatsen of onze locatie te bezoeken gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. 

 2. INFORMATIE OVER ONS
  ICHIEVE Football Dome Limburg is een trainingsfaciliteit in Kerkrade en beheerd de site  www.ichievefootballdomelimburg.nl. We zijn geregistreerd in Nederland onder kvk-nummer: 80018467.

  3. TOEGANG TOT ONZE SITE
  Toegang tot onze site is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen waarbij we altijd proberen u tijdig op de hoogte te stellen.(zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke technische reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze site of onze hele site beperken tot gebruikers die zich niet bij ons hebben geregistreerd. Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander stukje informatie kiest of ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, of deze nu door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze mening niet voldoet aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site. Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze site, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat ze zich eraan houden.

 3. DEFINITIES
  Als in deze Voorwaarden de volgende woorden met hoofdletters worden gebruikt, wordt dit bedoeld:
  – “Trainingssessie” op elk door uzelf geboekte tijdvak;
  – “Goederen” alle Goederen die te koop worden aangeboden in een van onze Centra;
  – “Diensten” -diensten die voor u beschikbaar zijn via deze site, inclusief de trainingssessies;
  www.ichievefootballdomelimburg.nl

 4. GEBRUIKERS VAN ONZE TRAININGSSESSIES

5.1.Als u deelneemt aan een van onze trainingssessies gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en het feit dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen verzekeringen. Wij dragen geen enkel risico en zijn niet aansprakelijk bij gebeurtenissen op lichamelijk gebied.

5.2.U stemt ermee in om u te houden aan onze huisregels die vermeld staan op de site. De regels hebben betrekking op onze openingstijden, het gebruik van onze faciliteiten en uw gedrag.

5.3. De tijden van trainingssessies zijn onderhevig aan verandering.

5.4. We behouden ons het recht voor om u toegang tot het centre te weigeren en uw gebruik van de Services op te schorten of te beëindigen als we redelijkerwijs van mening zijn dat uw gedrag schadelijk is voor onze reputatie, in strijd is met deze Voorwaarden of anderszins in het belang zou zijn van andere gebruikers van de centra of deelnemers aan onze trainingssessies.

5.5. Door naar ons centrum te gaan, stemt u ermee in dat wij foto’s en / of video’s van u maken tijdens het bijwonen van de trainingssessies. U verleent ICHIEVE Football Dome Limburg onherroepelijk het recht om voor altijd, over de hele wereld, zonder compensatie, elke foto, gelijkenis of video van u te gebruiken voor marketingdoeleinden in gedrukte vorm, op internet of dergelijke andere media die door ICHIEVE Football Dome Limburg worden gebruikt voor de promotie van ICHIEVE Football Dome Limburg of haar direct belanghebbenden 


 1. GEZONDHEIDSVERKLARING
  Door trainingssessies, activiteiten en andere programma’s bij te wonen en onze gebouwen, faciliteiten en apparatuur (gezamenlijk “Trainingssessies en faciliteiten”) te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat er bepaalde inherente risico’s en gevaren zijn verbonden aan deelname aan de trainingssessies. Indien u tijdens deelname een gevaar constateert, brengt u dit direct onder de aandacht bij de dichtstbijzijnde medewerker.


6.1. U accepteert en bent zich ervan bewust dat er inherente risico’s zijn verbonden aan de fysieke activiteit en deelname aan de trainingssessies. Sommige van deze risico’s kunnen niet worden uitgesloten, ongeacht de zorg die wordt betracht om verwondingen te voorkomen. De specifieke risico’s variëren van activiteit tot activiteit, maar variëren van:
– lichte verwondingen zoals krassen, kneuzingen en verstuikingen;
– ernstig letsel zoals oogletsel of verlies van gezichtsvermogen, gewrichts- of rugletsel, hartaanvallen en hersenschudding;
– catastrofale verwondingen, waaronder verlamming en overlijden; 
– voortdurende of langdurige blootstelling aan versterkte muziek brengt risico op gehoorschade met zich mee.

6.2. Met het oog op het mogen deelnemen aan en toegang hebben tot de trainingssessies, zullen bezoekers hierbij:

6.2.1 De volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor alle verwondingen of schade die door u worden opgelopen of verergerd als gevolg van uw deelname aan de trainingssessies en / of het gebruik van de faciliteiten;

6.2.2 afstand doen, vrijgeven en voor altijd ontslaan van ICHIEVE Football Dome Limburg zijn functionarissen, agenten, werknemers, instructeurs, ambassadeurs, vertegenwoordigers en alle anderen van alle verantwoordelijkheid, claims, rechten, oorzaken van actie en / of aansprakelijkheid als gevolg van verwondingen of schade aan uw persoon of eigendommen als gevolg van uw deelname aan de Trainingssessies en / of het gebruik van de Faciliteiten; en

6.2.3 te vertegenwoordigen dat u geen medische of fysieke aandoening heeft waardoor u geen trainingssessies kunt bijwonen en / of u fysiek of medisch gevaar loopt, en dat u niet bent geïnstrueerd door een arts om dit niet te doen. Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

6.3. ICHIEVE Football Dome Limburg adviseert u hierbij dat personen met chronische handicaps of aandoeningen het risico lopen deel te nemen aan de Trainingssessies, en wordt afgeraden dit te doen. Bovendien, als u naar de mening van het personeel of de coaches van ICHIEVE Football Dome Limburg fysiek risico zou lopen door het bijwonen van de trainingssessies, wordt u de toegang tot het centrum geweigerd totdat u ICHIEVE Football Dome Limburg een adviesbrief van uw medische dienst verstrekt. arts, op uw eigen kosten en op eigen kosten, waarbij u specifiek de zorgen van ICHIEVE Football Dome Limburg behandelt en stelt dat de zorgen van ICHIEVE Football Dome Limburg ongegrond zijn. Als u weigert om een ​​dergelijke brief te ontvangen, is het u niet toegestaan ​​deel te nemen aan de Trainingssessies of de Faciliteiten te gebruiken.

6.4. ICHIEVE Football Dome Limburg behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren. Om veiligheidsredenen bent u verantwoordelijk voor het naleven van de bovenstaande bepaling en gaat u akkoord met de voorwaarden in de verklaring van afstand waarmee u akkoord ging voordat u uw eerste trainingssessie start.

7. EEN TRAININGSSESSIE BOEKEN
U kunt de beschikbaarheid controleren en vooraf online een Trainingssessie boeken via onze Site.

7.1. Trainingssessies zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat er in een bepaald tijdvak ruimte beschikbaar is.

7.2. We hanteren een annuleringsbeleid van 24 uur. U kunt een boeking annuleren tot 24 uur voor de trainingsessie. Dit beleid is bedoeld om een ​​eerlijk gebruik van de faciliteiten voor alle leden te garanderen. Als u uw boeking niet annuleert buiten dit 24-uursvenster OF de trainingssessie volledig mist, verliest u ofwel de trainingssessievergoeding of voor houders van een lidmaatschap, ontvangt u een gele kaart. Twee keer geel is rood en dit betekend dat er bij de eerst volgende keer dat dit gebeurd, wel kosten in rekening worden gebracht.

E-mail: info@ichievefootballdomelimburg.nl of bel 045-3030864

7.3. We hanteren een strikt geen restitutiebeleid voor alle trainingssessies als boekingen voor de tweede keer worden geannuleerd met een opzegtermijn van minder dan 24 uur.

7.4. Als we een trainingssessie annuleren, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht met een opzegtermijn van 24 uur. We zullen met u een nieuwe trainingssessie regelen, anders krijgt u mogelijk een volledige terugbetaling.

7.5. ICHIEVE Football Dome Limburg behoudt zich het recht voor om zijn vergoedingen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. De membership pas mag niet worden gedeeld en mag alleen worden gebruikt door de genoemde persoon op de Player Pass-kaart. De pas maakt dagelijkse boekingen mogelijk, afhankelijk van de beschikbaarheid van online reserveringen.

7.6. Om eerlijk gebruik van de faciliteiten mogelijk te maken, wordt een kaarten systeem toegepast. Als de pashouder een trainingssessie boekt en vervolgens niet komt opdagen, of annuleert binnen de annuleringsperiode van 24 uur zonder te e-mailen of te bellen naar het centrum ICHIEVE Football Dome Limburg, wordt een waarschuwing geregistreerd als gele kaart. Bij een tweede gele kaart worden er wel kosten in rekening gebracht.

7.6.1. De aanbieder van de pas ICHIEVE Football Dome Limburg moet de pashouder ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen als wijzigingen van de pas van invloed zijn op de huidige of toekomstige cyclus of de waarde van de pas. De genoemde persoon op de Player Pass moet de provider een e-mail sturen met een opzegtermijn van ten minste 5 werkdagen om de pass te annuleren, zodat deze niet doorgaat naar de volgende factureringsdatum. 

7.7. Toegang tot de les is niet toegestaan ​​na de geadverteerde openingstijden vanwege de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en andere aanwezigen. Als een lid niet op tijd verschijnt voor de start van de les, kan zijn plek opnieuw worden toegewezen aan een inloopklant. In overleg kan er altijd een oplossing worden gevonden.

 1. PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
  U gaat ermee akkoord dat ICHIEVE Football Dome Limburg op geen enkele manier verantwoordelijk is voor het bewaren van uw persoonlijke bezittingen terwijl u aanwezig bent.. U aanvaardt alle risico’s van verlies van uw persoonlijke bezittingen, ICHIEVE Football Dome Limburg is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle eigendomsrechten op onze site en app, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site of app voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een uitdrukkelijke schriftelijke licentie van ons te hebben verkregen. Als u een deel van onze site of app afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, zal uw recht om onze site of app te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u heeft retourneren of vernietigen gemaakt.

 3. ONZE WEBSITE VERANDERT REGELMATIG
  We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als dat nodig is, kunnen we de toegang tot onze site of app opschorten of onze site of app voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site of app kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken. We kunnen niet garanderen dat deze website zal werken in overeenstemming met uw verwachtingen of foutloos zal zijn. Als u zich bewust bent van een fout op onze site of app, neem dan contact met ons op via e-mail op info@ichievefootballdomelimburg.nlen we zullen proberen deze te corrigeren.

 4. ONZE AANSPRAKELIJKHEID
  Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en met ons verbonden derden uitdrukkelijk het volgende uit: Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid.

 

Interesse of vragen? Neem dan contact met ons op!